I Norge er det spesielle regler for arbeide som utføres på søn-/hellidager. tamigo har derfor utviklet en egen meny (funksjon) benevnt Særskilte dager, der datoer og tider for søn-/hellidagsarbeid kan defineres pr. år, og videre benyttes i forbindelse med Arbeidstidsvarsler, slik at brudd ikke kan planlegges. Denne veiledningen gjelder KUN virksomheter der arbeid på søn-/helligdager er normalt. 


Lovens paragraf § 10-8 (4) Daglig og ukentlig arrbeidstid

Arbeidsfri som nevnt i andre ledd skal så vidt mulig omfatte søndag. Arbeidstaker som har utført søn- og helgedagsarbeid, skal ha arbeidsfri følgende søn- og helgedagsdøgn. Arbeidsgiver og arbeidstaker kan skriftlig avtale en arbeidstidsordning som i gjennomsnitt gir arbeidstaker arbeidsfri annenhver søn- og helgedag over en periode på 26 uker, likevel slik at det ukentlige fridøgn minst hver fjerde uke faller på en søn- eller helgedag. 


Lovens paragraf § 10-10. Søndagsarbeid

Det skal være arbeidsfri fra kl. 18:00 dagen før en søn- eller helgedag og til kl. 2200 dagen før neste virkedag. Jul-, påske- og pinseaften skal det være arbeidsfri fra kl. 15:00 til kl. 22:00 dagen før neste virkedag. Arbeid innenfor disse tidsrom regnes som søn- og helgedagsarbeid.


Merk! For å få tilgang til menyen "Særskilte dager" må du kontakte tamigo på supportno@tamigo.no eller ringe 469 88 559. tamigo Norge, kan bistå med å klargjøre for kommende år (Søndagsarbeid + Helligdager i lønnsmodellene) Pris kr. 590,- pr. database. 


Gå til toppfane "Oppsett generelt" -> "Særskilte dager", i venstre menyen


Opprette "Søndager & Helligdager"

1.) Klikk på legg til gruppe av særskilte dager

2.) Gi gruppen et navn eks.: "2024 (1.ste halvår)"

3.) Velg så Lørdag og skriv 18:00 - 24:00 + Legg til

4.) Deretter Søndag og skriv 00:00-22.00 + Legg til

5.) Merk! Fjern nå alle datoer fra Juli og frem til og med Desember, slik at du sitter igjen med alle datoer for 1.ste halvår

5.) Def. av Søndagsarbeid er nå opprettet

6.) Lagre


7.) Opprett så et nytt sett som over, men denne gangen fjernes alle Datoer fra og med Januar t.o.m. Juni, Benevn denne "2024 2.dre halvår"


Merk! Vi anbefaler splitten på 1.ste og 2.dre halvår, fordi man da i meny arbeidstidsvarsler, enklere kan definere periode og antall søndager/helligdager som kan arbeides i 1.ste halvår versus 2. dre halvår Linke dager som skal regnes som en (1) "Søndag"


I Loven anses tidspunktet fra Lørdag fra kl. 18 - Søndag kl. 22:00, som 1 søndag. Når du som i avsnittet over har definert dette, må man nå "linke" disse to dagene/tidene sammen, for at tamigo skal telle dette som en (1).


1.) Hent frem eks "2024 (1s.te halvår)" på ny. = Gruppen av særskilte dager du nettopp opprettet.


Du vil nå se at det ligger et "brutt link" ikon på lørdager (se fig. under 1.ste markering). Dette ikonet popper opp som følge av at det er en direkte påfølgende tid etter lørdagen. (Søndag 00-22)

For  å linke disse sammen slik at systemet ser dette som 1 Søndag, klikk på "Link ikonet" slik at det kobles. (Se fig. under markering nr. 2) Merk! Link maksimalt 8 av gangen FØR du lagrer på ny. Systemet har en begrensning, så hyppig lagring er å anbefale, slik at du slipper dobbelt arbeide.


Definere helligdagsarbeid (Merk! Se tabell under for datoer og tider i 2024)

1.) Bruk samme gruppe som du opprettet over eks.: "2024 (1.ste halvår) "

2.) Klikk på datofeltet og finn frem korrekt dato.3.) Sett inn korrekte tider.

4.) Klikk på legg til ny dag

5.) Vi anbefaler at du mellomlagrer når du har satt inn 2-4 datoer/tider

Merk!  

Helligdager kan falle på en Lør/Søn. I de tilfeller må man først slette eksisterende føring, før du gjør endring, alternativt gjøre endring i tider i den eksisterende listen. 

Eks. En Lørdag er i utg.pkt. satt til kl. 18.00-24:00 når Lør/Søn ble opprettet og linket sammen. Slett denne datoen (registreringen), og opprett så datoen på ny med for eks.  kl. 15:00-24:00 (eller flytt deg til gjeldende Lørdag (dato) , og korriger tiden direkte utenfor dato, før du lagrer på ny.Etter å ha opprettet alle Helligdager "jfr. lov om Søndags arbeid", skal du vurdere om det også er datoer/dager her som skal linkes sammen. Se avsnitt over om å linke dager/datoer sammen.

Eks. Dagen f. Kr. himmelfartsdag kl. 18-24 linkes med Kr. Himmelfarts dag kl. 00-22.


Særskilte datoer og tider som inngår i Søn-/Helligdagsarbeide (2023)

Oppsett for helligdagsarbeid i 2023 (regnet som søndagsarbeid)


 

DatoTidDagBeskrivelse
01.01.202400-2211.ste nyttårsdag
27.03.202418-24
Ons. F.  Skjærtorsdag
28.03.202400-241Skjærtorsdag
29.03.202400-241Langfredag
30.03.202418-24
Påskaften
31.03.202400-2411.ste Påskedag
01.04.202400-2212.dre Påskedag
30.04.202418-22
Dagen før 1.ste mai
01.05.202400-2411.ste ma1

08.05.202418-24
Ons. f. Kr.himmelfart
09.05.202400-22
Kr. himmelfart
16.05.202418-24
Dagen før 17. mai
17.05.202400-24117.mai
18.05.202418-24
Pinseaften
19.05.202400-2411.ste Pinsedag
20.05.202400-2212. dre Pinsedag
24.12.202418-24
Julaften
25.12.202400-2411.ste Juledag
26.12.202400-22
2.dre Juledag
31.12.202418-24
Nyttårsaften
01.01.202400-2211.ste Nyttårsdag


Merk! For 2025 må det på ny gjøres endringer som følge av bevegelig helligdager, endrede datoer for Lør/Søn. Dersom du har et oppsett for foregående år, kan du i samme gruppe, legge til nye datoer og tider for det neste året.


Du kan videreføre datoer i fra det foregående året og videre til det kommende året.Se også Arbeidstidvarsler, for hvordan man skal bruke Særskilte dager og gruppen "" under Arbeidstidsvarlser. Eks. antall "søndager" på rad og totalt antall dager med "Arbeide på Søn og Hellligdager " i 20XX.