I Norge er det spesielle regler for arbeide som utføres på søn-/hellidager. tamigo har derfor utviklet en egen meny (funksjon) benevnt Særskilte dager, der datoer og tider for søn-/hellidagsarbeid kan defineres pr. år, og videre benyttes i forbindelse med Arbeidstidsvarsler, slik at brudd ikke kan planlegges. Denne veiledningen gjelder KUN virksomheter der arbeid på søn-/helligdager er normalt. 


Lovens paragraf § 10-8 (4) Daglig og ukentlig arrbeidstid

Arbeidsfri som nevnt i andre ledd skal så vidt mulig omfatte søndag. Arbeidstaker som har utført søn- og helgedagsarbeid, skal ha arbeidsfri følgende søn- og helgedagsdøgn. Arbeidsgiver og arbeidstaker kan skriftlig avtale en arbeidstidsordning som i gjennomsnitt gir arbeidstaker arbeidsfri annenhver søn- og helgedag over en periode på 26 uker, likevel slik at det ukentlige fridøgn minst hver fjerde uke faller på en søn- eller helgedag. 


Lovens paragraf § 10-10. Søndagsarbeid

Det skal være arbeidsfri fra kl. 18:00 dagen før en søn- eller helgedag og til kl. 2200 dagen før neste virkedag. Jul-, påske- og pinseaften skal det være arbeidsfri fra kl. 15:00 til kl. 22:00 dagen før neste virkedag. Arbeid innenfor disse tidsrom regnes som søn- og helgedagsarbeid.


Merk! For å få tilgang til menyen "Særskilte dager" må du kontakte tamigo på supportno@tamigo.no eller ringe 469 88 559. tamigo Norge, kan bistå med å klargjøre for kommende år (Søndagsarbeid + Helligdager i lønnsmodellene) Pris kr. 590,- pr. database. 


Gå til toppfane "Oppsett generelt" -> "Særskilte dager", i venstre menyen


Opprette "Søndager"

1.) Klikk på legg til gruppe av særskilte dager

2.) Gi gruppen et navn eks.: "Arbeide på Søn og Helligdager"

3.) Velg så Lørdag og skriv 18:00 - 24:00 + Legg til

4.) Deretter Søndag og skriv 00:00-22.00 + Legg til

5.) Def. av Søndagsarbeid er nå opprettet

6.) LagreLinke dager som skal regnes som en (1) "Søndag"


I Loven anses tidspunktet fra Lørdag fra kl. 18 - Søndag kl. 22:00, som 1 søndag. Når du som i avsnittet over har definert dette, må man nå "linke" disse to dagene/tidene sammen, for at tamigo skal telle dette som en (1).


1.) Hent frem eks "Arbeide på Søn og Hellligdager" på ny. = Gruppen av særskilte dager du nettopp opprettet.


Du vil nå se at det ligger et "brutt link" ikon på lørdager (se fig. under 1.ste markering). Dette ikonet popper opp som følge av at det er en direkte påfølgende tid etter lørdagen. (Søndag 00-22)

For  å linke disse sammen slik at systemet ser dette som 1 Søndag, klikk på "Link ikonet" slik at det kobles. (Se fig. under markering nr. 2) Merk! Link maksimalt 8 av gangen FØR du lagrer på ny. Systmet har en begrensing, så hyppig lagring er a anbefale, slik at du slipper dobbel tarbeide.

Definere helligdagsarbeid (Merk! Se tabell under for datoer og tider i 2023)

1.) Bruk samme gruppe som du opprettet over eks.: "Arbeide på Søn og Hellligdager "

2.) Klikk på datofeltet og finn frem korrekt dato.

3.) Sett inn korrekte tider.

4.) Klikk på legg til ny dag

5.) Vi anbefaler at du mellomlagrer når du har satt inn 2-4 datoer/tider


NB! Helligdager kan falle på en Lør/Søn. I de tilfeller må man først slette eksisterende føring, før du gjør endring, alternativt gjøre endring i tider i den eksisterende listen. 

Eks. En Lørdag er i utg.pkt. satt til kl. 18.00-24:00 når Lør/Søn ble opprettet og linket sammen. Slett denne datoen (registreringen), og opprett så datoen på ny med kl. 15:00-24:00 (eks. Påskeaften), eller flytt deg til gjeldende Lørdag (dato) , og korriger tiden direkte utenfor dato, før du lagrer på ny.Etter å ha opprettet alle Helligdager "jfr. lov om Søndags arbeid", skal du vurdere om det også er datoer/dager her som skal linkes sammen. Se avsnitt over om å linke dager/datoer sammen.

Eks. Dagen f. Kr. himmelfartsdag kl. 18-24 linkes med Kr. Himmelfarts dag kl. 00-22.


Særskilte datoer og tider som inngår i Søn-/Helligdagsarbeide (2023)

Oppsett for helligdagsarbeid i 2023 (regnet som søndagsarbeid)


 

DatoTidDagBeskrivelse
01.01.202300-2211.ste nyttårsdag
05.04.202318-24
Ons. F.  Skjærtorsdag
06.04.202300-241Skjærtorsdag
07.04.202300-241Langfredag
08.04.202318-24
Påskaften
09.04.202300-2411.ste Påskedag
10.04.202300-2212.dre Påskedag
30.04.202318-22
Dagen før 1.ste mai
01.05.202300-2411.ste mai
16.05.202318-24
Dagen før 17. mai
17.05.202300-24117.mai
18.05.202300-22
Kr. himmelfartsdag
27.05.202318-24
Pinseaften
28.05.202300-2411.ste Pinsedag
29.05.202300-2212. dre Pinsedag
24.12.202318-24
Julaften
25.12.202300-2411.ste Juledag
26.12.202300-22
2.dre Juledag
31.12.202318-24
Nyttårsaften
01.01.202400-2211.ste Nyttårsdag


Merk! For 2024 må det på ny gjøres endringer som følge av bevegelig helligdager, endrede datoer for Lør/Søn. Dersom du har et oppsett for foregående år, kan du i samme gruppe, legge til datoer og tider for det neste året.


Du kan videreføre datoer i fra det foregående året og videre til det kommende året.Se også Arbeidstidvarsler, for hvordan man skal bruke Særskilte dager og gruppen "" under Arbeidstidsvarlser. Eks. antall "søndager" på rad og totalt antall dager med "Arbeide på Søn og Hellligdager " i 20XX.