Man kan i tamigo rulle ut ukemal som kun gjør endringer for 1 valgt ansatt, uten å overskrive de vakter/uker som allerede er rullet og er godkjent. 


NB! Ved utrulling av ukemal pr.ansatt, vil status på vaktplan alltid bli lik vaktplanen i avdelingen. Altså om om den er godkjent eller ligger som kladd.

Eks. Du har 4 ansatte på en 4 ukers turnus, og 2 ansatte på en 5 ukers. Du kan da først rulle ut malen for de 4 ansatte som ligger inne med en 4 ukers plan, for så å legge inn de 2 ansatte med 5 ukers plan uten å overskrive vaktplanen for de 4 andre!Slik gjør du:

1. Velg Medarbeider i stedet for plan

2. Velg navnet på den medarbeideren endringen skal gjøres på (Se eksempel på bilde 2 for flere ansatte)

3. Dra så den malen som skal brukes for den aktuelle ansatte over i "rull ut"

4. Tilslutt, trykk på "Se utrullingsplan" og rull ut!


Eksempel pr. ansatt:


Eksempel pr. ansattgruppe.