Du kan enkelt ta ut ansatt liste med detaljert medarbeider informasjon fra tamigo til Excel, I Excel kan du så sortere og gjøre utvalg v.h.a. filtrering-funksjonen.

Gå til meny "Ansatte" -> "Ansatte" Velg evt. Alle avd. og Alle roller, og til slutt klikk på den blå "XLs"-knappen til høyre i bildet. 


 


Tilpass innhold i rapporten

Merk! Ved å klikke på "tannhjulet" / Side-konfigurasjon kan du tilpasse hvilken informasjon (kolonner) som skal være med i en Excel rapport.Etter å ha klikket på Konfigurasjon knappen, klikker du på "Medarbeiderinfo. I eksport" deretter "EmployeeExcelExport" (for å få frem std. felter) ønsker du flere felter i din eksport eller å endre 

felter (kolonner), klikker du på (Felter +Klikk på dropdown-menyen "Velg en kolonne", og velg hvilke felter (kolonne) som skal taes med i din eksport mal (utover listet opp som standard)PS! Det er flere valg enn vist i overstående skjermbilde. Scroll deg nedover for å se de resterende alternativene for ekstra felter (kolonne). 


Excel

Når du har valg dine felter (kolonner) og har eksport din liste til Excel, kan du gjøre følgende i Excel. Marker først "headingen" (raden). Deretter velger du verktøylinjen DATA (i Excel), og avslutter med

å klikke på knappen Filtrer. Nå ligger det nedtrekk-meny for hver kolonne slik at du kan sortere listen som du ønsker.