Sommeren (Juni/Juli/August) er ferietid. Som Planlegger ønsker du sannsynligvis å sikre at ferie blir avviklet, men også at driften ikke bli negativt påvirket. Vårt tips til en mer oversiktlig ferieplanlegging ved hjelp av Tamigo, er at du som Planlegger gir dine ansatte en dato (frist) eks. 1.april/1.ste mai e.l. for å melde inn ønsket fravær via Tamigo App eller Online. 


Så snaret fristen har utløpt kan du som Planlegger gå til meny "Fravær" -> "Fraværkalender" og flytte deg dato-messig til sommerukene. Her vil du nå se alle ferietider planlagt eller allerede godkjent. Med denne oversikten for hånden kan du som Planlegger deretter godkjenne (eller avvise) resterende ferieønsker.


Meny "Fravær" -> "Fraværønsker".