Menyen Budsjettår, "Økonomi" -> "Budsjettår" gir deg som kunde en rapport på estimerte lønnskostnader pr. Overavd.(Distrikt/Region/Område)/Ansatt eller Avdeling/Ansatt i Tamigo.

Rapporten Budsjettår er det eneste sted i Tamigo, som periodiserer lønnsomkostningene som det fremkommer i lønnssystemet, basert på innlagte data i Tamigo.

Det vil si, at lønnsomkostningen i en måned beregnes som summen av faste månedslønnede pluss omkostningene på de timelønnede i den lønnsperioden, som utbetales.


Tallene som vises for inneværende periode er lønnskostnad opparbeidet i forrige periode og til utbetaling (inneværende) måned 

I rapporten kan man drille ned fra Overavdeling eller Avdeling.


For eks. om man som utg. pkt.velger å se rapport på:

- Overavd. (Distrikt/Region/Område) kan det drilles ned til sum medarbeider og videre til detaljer medarbeider

- Avdeling (spesifikk) kan det drilles ned til medarbeider og videre til detaljer medarbeider 


Lønnsdata beregnes ut fra:

- Lønn satt på den enkelte ansatte (Timelønn/Månedslønn) i meny "Ansatte" -> "Ansatte" 

- Satser satt i lønnsmodeller for (Ubekvem arbeidstid/Overtid/Helligdagstillegg/Sykefravær o.a.)

- Evt. Overhead faktor (%-vis påslag)


Se evt. mer detaljer Lønnskostnader (Estimat). og Budsjettering her.


Eks. Tall basert på Overavd. (Distrikt/Region/Område). Viser samlede estimerte lønnskostnader.


Drill ned ved å klikk på oransje (i eks. Distrikt Oslo) for sum beregnet pr. ansatt.


Merk! Ved å klikke på periode (Eks. Jan 2017) vil man få lønnsdata opparbeidet siste periode (des 2016). med utbet. i inneværende periodeog eventuelt drill deg ned ytterligere ett nivå for å se lønnsdetaljer pr .ansatt


Rapporten Budsjett år kan tas ut til Excel