Aktiviteter i tamigo kan benyttes på ulike måter. Meny "Oppsett generelt" -> "Aktiviteter". Aktiviteter opprettes (parametersettes) på Administrator nivå.


Bruk av Aktiviteter i vaktplan og timeliste kan ha ulike funksjoner.


1.) Informativt.(eks. beskrive arb.oppg./ansvarsområde o.a.)

2.) Statistikk (ant. timer med brukt aktivitet i Timer/Ansatte rapport)

3.) Produktive/ikke prod. timer (alle timer i Timeliste koblet med en fraværsaktiviet er automatisk ikke produktive)

4.) Lønnsstyrende (håndtere hvilende vakter/bakvakt med redusert lønn, eller at bruk av aktivitet gir et lønnstillegg m.fl) 

5.) Fraværstyring (lønnsmessig håndtering av kortidssykefravær m.fl.)


Opprette aktivitet


Trinn 1 - gå til aktivitet menyen ved å klikke på "Aktiviteter" i sidemenyen.

1.) Klikk på "Legg til aktivitet" for å opprette en ny aktivitet. Registrer et navn og (evt. forkortelse og beskrivelse)

2.) Pass på at det er sjekket av for "Aktivert" (skal en tidligere benyttet aktivitet deaktiveres, ta vekk haken i "aktivert")

3.) Huk av for om timer der aktiviteten blir benyttet i Timeliste skal være Produktive eller ikke. eks. Kontortid, vil normalt ikke ansees som produktiv tid.

4.) Sjekk av for i hvilke menyer aktiviteten skal kunne benyttes. I Vaktplan, Timeliste og evt. som et valg i TouchTrinn 2 - Avdelinger


Aktiviteter kan knyttes til en/flere/alle avd. Sjekk av for "alle" eller den/de avd. der aktiviteten skal kunne benyttes.Trinn 3 - Regler


Sjekk for den (dersom aktuelt) ønskede regel som skal virke ved bruk av aktivitet. 

Merk! For sykefravær (Arbeidsgiverperioden) skal valget "Overfør planlagte vakter til faktiske vakter i timeliste ved registrering av fravær" være sjekket av.

Er du usikker konferer gjerne med tamigo support supportno@tamig.no eller tlf- 469 88 559


Husk å lagre før du går ut av menyen.


Aktiviteter benyttet i Lønnsmodeller


Aktiviteter som har lønnsmessig betydning, eks "Ansvarstillegg" må i tillegg settes opp på den/de aktuelle lønnsmodellene. under avsnittet aktiviteter. 

Her gis man mulighet til å sette hvilke regler som skal gjelde lønnsmessig ved bruk av aktivitet i Timeliste.


Merk! Er du usikker eller ønsker bistand, kontakt oss på tlf. 469 88 559, eller rett en e-post til supportno@tamigo.no
Aktiviteter benyttet i Vaktplan


Opprettede aktiviteter, kan også benyttes i Vaktplan, ved at man høyre klikker i vaktens kommentarfelt og setter inn ønsket aktivitet. Se bildetRapport på aktiviteter

Når man har benyttet aktiviteter i Vaktplan eller i Timeliste, vil man i rapporten "Timer/Medarbeidere" fane "Økonomi", kunne gjøre et utvalg på 1 og 1 aktivitet, for

å se eks. antall vakter /eller timer med denne aktiviteten