Dersom man har satt innstillinger for å varsles eller hindre (tving igjennom fjerning av vakten) brudd på arbeidstidsregler i vaktplan, vil du i tamigo også kunne hente opp en rapport som viser brudd på arbeidstidregler i en gitt periode, som følge av registreringer i Timeliste.

Les mer om hvordan du setter opp arbeidstids-varslinger generelt. Oppsett arbeidstids-varslinger


Merk!  For å få tilgang til menyen/rapporten "Oversikt over advarsler" dersom denne ikke er tilstede, må en Administrator kontakte tamigo support.


Avhengig av hvilke innstillinger som er satt på arbeidstids-varslinger. 1,) Kun varsler i Vaktplan eller 2.) Tving igjennom fjerning av vakt ved brudd, vil rapporten vise:


1.) Alle brudd i en gitt periode oppstått i Legg vaktplan og Timeliste (Faktiske vakter)

2.) Brudd oppstått som følge av faktisk utførte vakter i Timeliste.


Rapporten vil være tilgjengelig for rolle "Administrator" og gir en oversiktlig mulighet til å gripe inn ved gjentakende brudd på satte arbeidstidsregler. Det forutsettes at det er satt arbeidstidsvarlinger.


Merk! Når meny/rapport er aktivert, vil data kunne hentes opp påfølgende dag. Dette da rapporten kjøres hver natt. 
Ønsker man en "fersk" rapport kan man klikke på....i Rapporten får å foreta en kjøring.


Rapporten kan filtreres på Dato intervall, Alle avd./1 og 1 avd. og type advarsler (eller alle)


Eks. på rapportRapporten kan videre eksporteres til Excel, der man ved å sette inn filtreringsfunksjonen i Excel bla. da å sortere alle varsler pr. avd.