Mange virksomheter opererer med bemannings-budsjett (antall årsverk). Start med å sette innstillingen ved å gå til hovedfane "Oppsett generelt" - "Innstillinger" og klikk på Økonomi. Sett hake i feltet Bemanningsbudsjett.Du kan deretter flytte deg til hovedfane "Økonomi" - > "Budsjett", velg år og månedsvisning. Sett så inn budsjettert antall årsverk pr. mnd. i kolonne Bemanningsteller (se fig. under).

Husk at budsjett alltid gjelder pr. butikk/avdeling,.For å sammenligne faktisk bemanning (Årsverk) med budsjettert, skal du nå på den enkelte ansatte sette inn vektingen. Dette gjør du ved å flytte deg

til hovedfane "Ansatte" -> "Ansatte" og klikke på navnet til en og en ansatte. Velg fanen Lønn og Plan i pop-opp bildet og sett så inn den vektede verdien for hver ansatte (se fig. under)


 


Menyen Bemanningbudsjett ligger under hovedfane Økonomi. Merk! Om du ikke har menyen Bemanningsbudsjett, ta kontakt med vår support på tlf./mail./chat.

Velg År og Måned, for å få en oversikt over samlet (budsjettert) og benyttet (i vaktplan) pr. avd. på valgte måned.


Dersom du bruker Overavd./Region i Tamigo, vil bemanningsbudsjettet vise alle avd. tilhørende overavd. 


Dersom en ansatt jobber i flere butikker/avdelinger vil vektingen legges på den butikk/avdeling der det i perioden (måneden) er satt opp flest vakter i planen.Relatert artikkel: Over- og underliggende avdelinger