Budsjettering


I tamigo kan man budsjettere følgende Timer/Lønnskostnader/OmsetningMåned/Uke/Dag.


Når man budsjetterer skal man være OBS på følgende: Budsjetteres det på måned vil tamigo fordele tallene ned på uke (alle uker) og dag (alle dager). På uke opp på mnd. og ned på dag (alle dager). På dag (alle dager), opp på uke og måned. Det vil derfor være mest korrekt å budsjettere i henhold til det detaljnivå man ønsker å hente ut rapporter på (anbefalt uke eller måned)


Legge inn budsjett


· Gå først til hovedfane "Økonomi" -> "Budsjett". Velg så rett ÅR og PERIODE TYPE (det vil si Måned, Uke eller Dag). Merk at du alltid budsjetterer pr. butikk/avdeling.

· Deretter kan du klikke på valgte linje/kolonne og taste inn Budsjetterte TIMER, LØNN (Lønnsomk.) og OMSETNING. Når budsjettet er ferdig lagt inn, må du LAGRE (nederst i tabellen).


Info! Vi anbefaler at du legger inn omsetnings-budsjett ekskl. MVA (netto tall)


Importere budsjett tall

Ofte jobber man med budsjetter i et regneark (eks. Excel). Du kan lese inn en slik fil til tamigo. Forutsetningen er at filen lagres som en CSV (Semikolon separert) fil, og at den er bygget opp med riktig kolonner og formater.

 

En CSV fil basert på uke budsjett skal ha følgende records.

 

(Eks.) 2;220;15000;95000;100 (Ukenr; Timer; Lønnskost; Omsetning; Lønnsindex)


Velg riktig År og Budsjett type. Gå så til nederst på siden og velg så å hente opp budsjett filen ved å klikke på (1) Bla gjennom.. Velg så din budsjett fil. Når filen er hentet opp, velg så (2) «Ignorer gjentatte datoer» eller «erstatt eksisterende oppføringer» og (3) Last opp dataNår filen er lastet inn må du huske å LAGRE.

Merk! Laster man inn budsjett som fil, eks. pr. uke eller mnd. vil tamigo automatisk fordele omsetning ned på hver uke dag (7 dager) 

Vedlagte filer er eks. på CSV-filer som kan benyttes ved opplasting av budsjetter


Tips! Opprett et kort filnavn på filen som skal leses inn når du lagrer denne. Pass på at filen du skal lese inn ikke er åpent i et annet program (eks, Excel)Budsjettoppfølging


Under hovedfane "Økonomi" vil du finne venstre menyen "Budsjettoppfølging". Velg avdeling, om du ønsker å se Timer, Lønnskostnader eller Omsetning og for hvilket år.

Rapporten gir et godt bilde av avvik. Også grafisk. Ønsker du å sette grenseverdiene for "Grønne, Gule og Røde" markeringer, gå til "Oppsett generelt" - > Innstillinger. Velg Økonomi fanen og deretter

settes grensen for overskridelse. (Se fig. under). Denne grensen gjelder for budsjett på Timer, Lønnskostnader og Omsetning.
Relatert artikkel: