Eksporter timelisten til lønnssystemet

På slutten av en lønns periode, er det tid for eksportere timelisten til deres lønnssystem! Dette gjøres enkelt ved å gå under fanen "Timeliste" i hovedmenyen, og "eksport til lønn" i den venstre menyen (se bilde)


PS. Før dere foretar første lønns kjøring, kontakt tamigo for hjelp til å sette opp lønns-modellene riktig i forhold til lønnssystemet dere benytter!

Før en eksport av filen, er det viktig at en del ting er på plass:

1. Påse at filen er koblet opp mot riktig lønnssystem
2. Velg riktig avdeling du skal hente ut filen fra (Du kan også velge alle avdelinger)

3. Velg evt. hvilke lønnsmodeller dere skal hente ut en lønns-fil for.

4. Velg riktig lønnsperiodeEr lønnsperioden OK?

Ved å trykke på knappen "Er lønnsperioden OK?" vil du få opp informasjon om forhold som kan skape trøbbel for fil overføringen. Eks. Mangel på ansattnr., dager som ikke er lukket og dager med planlagte vakter hvor det ikke er registrert faktiske arbeidet timer!


Forhåndsvisning

Ved å trykke på knappen "Forhåndsvisning" får du opp en enkel oversikt over hvor mange enheter(timer) de ansatte har knyttet opp mot de forskjellige lønnsartene.Eksporter fil
Når du til slutt trykker på knappen "Eksporter", laster du ned filen som skal sendes videre med mail til regnskapsfører. Her er det viktig å IKKE åpne filen før den er sendt, dette er for å unngå skader på filen!
Filen blir automatisk lastet ned lokalt på din PC, og du kan deretter søke opp filen og legge ved som et vedlegg!