I tamigo kan du opprette manuelle transaksjoner, som så vil følge med i Timeliste filen. Eksempler på manuelle transaksjoner kan være «Varekjøp Ansatte», «Trekk i Lønn», «Bonus» «Pluss timer fra Flekskonto» m.m.. I det etterfølgende beskriver vi hvordan dette settes opp og hvordan man fører manuelle registreringer i tamigo.

 

1.) Oppsett av mulige type Manuelle transaksjoner: (KUN ADMINISTRATOR)

 

Gå til fane «OPPSETT GENERELT» og velg «OPPSETT LØNNSMODELL» i venstre menyen. (svar evt. JA på Advarsel). Velg deretter korrekt Lønnsmodell(er). (Din virksomhet kan ha flere lønnsmodeller for Timeansatte/Fastlønnede).

 

Nederst i Lønnsmodellen finner man avsnittet Manuelle registreringer.


Sett inn navn og eventuelt beskrivelse, sett deretter inn korrekt lønnsart (tilsvarende det som benyttes i lønnsystemet), velg om enhet skal være Beløp eller Timer. Deretter brukes normalt Standard som Type og Legg til.2.) Hvordan føre Manuelle registreringer?

Når ønskede typer for Manuelle registreringer er satt opp i den/de gjeldende Lønnsmodeller, kan man begynne å føre Manuelle registreringer i tamigo.

Gå til fane «TIMELISTE» og deretter venstre meny «MANUELLE REG.»


Start med å velge Periode (lønn) og deretter Medarbeider. Merk at du nå kan registrere både Enkeltregistrering. (for gjeldende periode) eller Fortløpende registreringer som vil kunne gjentas over en gitt periode. 
NB! Merk at alle enheter/beløp må settes inn med positivt fortegn, selv om det dreier seg om trekk.


3.) Timeliste (fil) – Lønn!

Når alle Manuelle registreringer er gjennomført for gitte lønnsperiode, vil disse transaksjonene følge med i Timeliste filen. Velges «Er perioden OK?» i meny «EKSPORT TIL LØNN», vil du kunne hente frem en oversikt over periodens Manuelle registreringer, som så følger med i filen.


Klikk der det står «Det er xx medarbeidere med manuelle lønnsregistreringer»