"Ansatte" -> "Ansattliste"1.) Under innstillinger kan det nå velges om rolle Medarbeider, skal se ressurser med rolle Planleggere og Administratorer. Som standard er visningen av Planleggere og Administratorer fjernet. For å sette inn visning av alle roller (kun for Administrator), gå til "Oppsett generelt" -> "Innstillinger". under fanen "HR", sett hake i feltet "Vis planleggere og administratorer". Merk! Har du rolle som Planlegger eller Administrator vil du uansett se andre Planleggere/Administratorer som tidligere. Fjerning av dette gjelder da kun Medarbeidere.


2.) Benyttes meny/funksjon "Stillingstyper" (klikk på linken for å lese mer) vil du med den nye Ansattliste kunne filtrere visning av enkelte ansatte typer. Bruk i tillegg filtrering "Alle avdelinger" om du ønsker å få frem samtlige med samme stillingstype. 3,) Ansattliste kan eksporteres til Excel.

4) For å fjerne visning av Administrator i ansattlisten (gjelder kun for Administrator): Gå til "Oppsett generelt" -> "Innstillinger" -> "HR". Under "Tillat medarbeidere å", huk av på "Fjern administratorer fra kontaktlisten".