I mange virksomheter er valg av ansatte som kan bemanne en ledig/åpen vakt, styrt av vedkommendes kompetanse(r). Det kan også være andre årsaker som styrer hvem man ønsker skal kunne bemanne en åpen vakt. Dette kan nå styres ved bruk av "Kompetanser" i tamigo. Her ser du hvordan:


NB! Kun brukere med rolle Administrator kan opprette Kompetanser 


Start med å opprette ønskede kompetanser. Gå til "Oppsett generelt" -> "Kompetanser". Sett inn den/de kompetansene du ønsker i din virksomhet.

Legg til en fritt definert farge, og Lagre.NB! Tildeling og bruk i vaktplan av opprettede kompetanser, kan utføres av Planlegger.


Flytt deg så til meny "Ansatte" -> "Kompetanser", og tildel kompetanser til dine ansatte ved å sette hake ved hver ansatt/kompetanse

Avslutt med å Lagre.
Nå er forberedelsene gjort, og du kan begynne å utnytte dette i vaktplanleggingen. Gå til en vaktuke frem i tid, og en dag du har behov for å dekke opp med åpne/ledige vakter.

Opprett den ledige vakten som vanlig, men høyre klikk i kommentarfeltet, velg kompetanser og deretter ønsker kompetanse knyttet til vakten.Det vil nå kun være ansatte som innehar ønsket kompetanse som har mulighet til å "by" på den ledige vakten.