Denne veiledningen beskriver hvordan man kan administrere en ansatts tilgjengelighet. Når kan den ansatte arbeide/ikke arbeide? Veiledningen er delt i 2. 

1.) Planlegger administrerer dette på den enkelte ansatte. 

2.) Den ansatte administrerer sin egen tilgjengelighet. (nytt pr. 25.11.2017)


Funksjonen er særlig aktuelt for virksomheter med studenter/skoleelever/sommervikarer, ekstrahjelper m.fl.


Merk! Som Administrator gå til meny "Oppsett generelt" -> "Innstillinger". Velg HR og huk av (sett i hake i markert felt) for at du ønsker å markere, når dine ansatte er tilgjengelige.

Dersom haken er av (boksen er tom), er funksjonen lik, men da skal du markere tider og dager dine ansatte IKKE er tilgjengelige.

1.) Planleggere administrerer ansattes tilgjengelighet 


Uavhengig av foregående valg kan Planlegger nå i meny "Ansatte" -> "Ansatte" klikke på en ansatts navn og i pop-opp menyen velge Tilgjengelig. tamigo viser i utgangspunktet at den ansatte er tilgjengelig alle dager/tider (alle dager er markert grønne). Ved å klikke i det grønne feltet på ønsket dag, kan man så enten skyve og dra med musen til de korrekte tiden(e) for tilgjengelighet er valgt, eller høyre klikke å legge tidene inn manuelt. Dersom hele dager skal reg. som Ikke tilgjengelig, høyre klikker du og velger "Dagen er ikke tilgjengelig". Husk å lagre endringene.
I Legg vaktplan vil du nå få et varsel fra tamigo om du forsøker å legge den ansatte på vakt utenom valgte tider.


2. Ansatte administrerer egen tilgjengelighet (Nytt pr. 25.11.2017)


En ny meny kan gjøres tilgjengelig for rollen medarbeider. Menyen heter Min tilgjengelighet. (Ta kontakt med support hos oss for å gjøre menyen tilgj. for ansatte.)


Her har den ansatte tilgang til måneder og datoer, og kan markere tilgjengelighet dato for dato, for øvrig på samme måte som i pkt. 1.


Merk! Er haken under Oppsett generelt -> Innstillinger -> HR, "Vis tilgjenglige medarbeidere slått av", skal den ansatte markere hvilket datoer og tider vedkommende IKKE er tilgjengelig (Se ill. under)