For å hindre muligheten for å registrere samme ansattnummer på flere ansatte, er det lagt inn et varsel i tamigo. Når du nå registrerer et (nytt) ansattnr. på en ansatt, vil tamigo eventuelt varsle dersom et ansattnr. finnes fra før.Merk! Det er viktig at ansvarlig for lønn ikke benytter samme ansattnr. serie for 2 ulike avdelinger i samme tamigo-database. Dersom det er doble ansatt nr. i en lønnseksport oppstår det konflikt og feil på timer.