Hvem skal/kan motta varsler om bud på vakter/vaktbytte/fraværsønsker?


For å angi hvilke (Planlegger(e)) som skal ha varsler fra tamigo, dersom bud på vakter, ønske om vaktbytte eller fraværsønsker, skal du gå til meny "Oppsett Generelt" -> "Butikker/avd.".


Klikk på den avdelingen du skal legge til eller endre "Ansvarlig planlegger(e)" på. I nedtrekksmenyen "Planlegger:" vil du finne mulig andre ansatte (må inneha minimum rolle Planlegger), som skal motta varsler fra tamigo. Velg rett person og klikk på Lagre og lukk. Samme operasjon må gjøres på hver enkelt avdeling.


Tips! Vi anbefaler at man endrer Ansvarlig planlegger når man er på Ferie eller av andre årsaker har lenger fravær fra arbeidet.