Normalt trekkes en pause (Q = 15 min, P = 30 min eller T = 60. min.) midt i vakten. Er vakten på 8 timer vil tamigo automatisk trekke pause eks. P på 30 min etter 3 timer og 45 min.

Dette kan i noen tilfeller bety at trekket skjer midt i en overgang fra normal timelønn til en tid der det også gis et Ubekvemstillegg. Tid for når pausen trekkes har derfor en direkte innvirkning på lønnskostnadene.


Justere start Pause

Ønsker du i større grad å styre antall timer av en vakt som skal være utført før pausen beregnes kan du nå på en lønnsmodell (meny Innstillinger -> Oppsett lønnsmodell), velge rediger, når du står i lønnsmodellen og deretter forta ditt valg. 

Merk! Det er kun en Administrator som har tilgang til lønnsmodeller. 
Merk deg også at ditt valg er pr. lønnsmodell, altså må du gjøre det samme på alle dine aktive lønnsmodeller dersom alle skal håndteres likt.


Justere eksakt start tidspunkt pause


For noen virksomheter (Avdelinger) kan det være ønskelig å sette eksakte tidspunkter for Lunsj/Pauser. For eks. dersom en avdeling deler lunsjen i 2 (11:00-11:30 og 11:30 - 12:00)


Har din virksomhet menyen Rediger dag, kan man ved å sette på haken "Tillat å kunne flytte pause". Kan gjøres av Administrator under fane Oppsett generelt -> Innstillinger -> Kategori VaktplanI Rediger Dag (Se bildet), kan man nå høyreklikke på vakten, og legge inn eksakt tidspunkt for når (spise)pausen skal  begynne.Har man Vis graf slått på i tillegg, vil man kunne administrere dagen ned til detaljert nivå

I godkjent vaktplan vil ALLE "satte" pausetider viser i tilknytning med dagens vakt. 

Merk! Automatisk genererte pausetider, eks. 30 min over 5.5. timers vakt, vil fortsatt "beregnes" midt i vakten og ikke vist i Godkjent vaktplan 
Bruke Pausekode som hviletid (Eks. Døgnvakter/Hvilende vakter)


I de tilfeller en vakt går over ett (1) døgn eller har en hvilende del, kan også Pausekoder benyttes for å bestemme hvilken del av vakten (tid fra og til) som regnes som hvilende/sovende del. For eks. ved en døgnvakt som betales time for time, skal min 4 timer av vakten trekkes av som en Hvilende/Sovende del. Men den sovende delen skal ikke være midt i vakten men for eks. satt til 01:00-05:00. På en døgn vakt får den ansatte da betalt for 20 timer. Men ikke mellom 01:00-05:00


Dette er relevant for ansatte med kveld/natt/helge tillegg, der man da får alle tillegg på den "våkne" delen av vakten, men ikke på den hvilende/sovende delen av vakten