I tamigo kan du endre og tilpasse felter som skal vises i Ansatt-fanen (Stamdata), ved opprettelse av nye Ansatte, Felter tilgjengelige for Ansatte, Stamdata generelt, Felter som skal inkluderes i Excel eksport m.m. , 

Du kan videre styre hvem (roller) som skal ha tilgang til hvilke felter (Skjul, Les, Skriv)


Stå i Fane Ansatte -> Ansatte (Venstre meny) og klikk på Side konfigurasjon.

Du sendes så til meny Ansatte felter under fane Oppsett generelt.Fra denne menyen kan du nå konfigurere:


1.) Konfigurering ved opprettelse av nye ansatte/brukere i meny Ansatte -> Ansatte


Fra meny Ansatte-> Ansatte


Klikk på fanen Ny ansatt. Her kan du nå velge hvilke felter som skal vises når man oppretter ny ansatte. Man kan også markere ved å huke av for Påkrevd til høyre for feltet om feltet skal være fylt i før det er mulig å  opprette (legge ti) den ny ansatte.


+ Man kan legge til flere felter, inkl. evt. Egendefinerte felter om man ønsker  (oppdatert artikkel)

+ Man kan opprette en flik 2, med mulig tilleggsinformasjon, for å begrense antall felter i bildet (Se eks. under*) 


Merk! Det er alltid lurt å gå tilbake til Ansatte->Ansatte menyen for å teste at dine endringer ble slik du forventet

Husk å avslutte med å Lagre dine endringer. *Eks. ved bruk av ekstra flik med annen informasjon
2.) Konfigurering av synlige felter på ansatte siden meny Ansatte -> Ansatte


I meny Ansatte -> Ansatte (liste), kan man også tilrettelegge for hvilke felter som skal være fremme i bildet.
Man legger til felter ved å klikk (+ Kolonne) eller fjerne felter ved å klikk på (X). Som i pkt. 1, kan man også her legge til en ekstra flik (Se eksempel under*)


*Eks. på ekstra flik info. ansatte bildet


3.) Konfigurering av Egendefinerte felter på ansatte siden meny Ansatte -> Ansatte


Klikk her for mer informasjon om egendefinerte felter (NY og oppdatert artikkel pr. 25.03.21!)
4.) Konfigurering av tilganger til Ansatte informasjon (Stamdata) på ansatte siden meny Ansatte -> Ansatte


Hver oppmerksom på at her skilles det klart mellom, roller. MEDARBEIDERE, ADMINISTRATOR/PLANLEGGER og BRUKERDEFINERTE ROLLER. Vær derfor nøye med å velge korrekt rolle FØR du gjør endringer.


Les mer om Egendefinering av roller herUnder fane Ansatte informasjon skal man i hovedsak velge hvilke menyer og informasjon (felter) den enkelte rolle har tilgang til under Medarbeiders stamdata. I tillegg kan man velge hvorvidt informasjon, (feltet) skal fjernes (Skjule), synliggjøres (Kunne lese), eller at man skal kunne legge inn data i feltet (Skriv) for valgte rolle.


Medarbeider rollen vil ha tilgang til begrenset antall felter, og kun det som ligger under fliken Stamdata, men inkludert Egendefinerte felter kan gjøres tilgjengelige som Lese/Skrive felter.


For Planlegger/Administrator rollen og Egendefinerte roller vil alle felter under en ansatts Stamdata informasjon kunne velges d.v.s. flikene, Lønn og Plan, Notater, Kompetanser, Ikke tilgjenglig, Fravær ++ (fliker som popper opp under en Medarbeiders Stamdata.5.) Konfigurering av eksport av Medarbeider stamdata.

 

En rekke felter/kolonner fra Medarbeider stamdata, kan eksporteres. Før eksportering kan det være smart å sette opp hvilke felter/kolonner som skal inngå i rapporten.


Eksporter til Excel i meny Ansatte-> Ansatte finner man her.

 

Klikk på + Kolonne for velge inn felter/kolonner til eksport og klikk på (X) for å fjerne felter/kolonner. 

Merk at på kolonner/felter merket med Start dato og Slutt dato, kan disse hukes av dersom man ønsker datoer inkludert i rapporten


Rapporten kan i dette bildet justeres som man ønsker mellom hver gang.