Det er 2 innstilliger der Planlegger (med planlegger rolle i underavdelinger) gis en total oversikt over ansatte i Legg vaktplan for alle underavdelinger. 


Merk! Med underavdelinger menes at det er satt opp en overavdeling som knytter flere avdelinger sammen.Alt. 1 -Man kan velge å se øvrige underavdelinger. når man legger vaktplan, og redigere/legge vaktuker pr. avd. I så fall skal det hukes av (se bildet under) i boksen "Vis underavdelinger i Legg vaktplan". Hver avd. vises separat i samme Planleggingsbilde.


Alt 2 Man kan evt. også huke av for "Planlegg avdelinger i vaktplan" (se bildet under). Er man Planlegger i flere avd. vil nå ansatte i samtlige  under avd. opptre i ett og samme vaktplan bilde. Merk! For alternativ 2 må man evt. velge hvilken avdeling den ansatte skal ha vakt i, dersom dette avviker fra avdelingen du som Planlegger står når du skal planlegge. 


Velg innstilling for Alt 1 eller 2.Alt 1 - Vis underavdelinger og planlegg for en og en avdeling i samme bilde


Med dette valget vises samtlige av Planleggers avdelinger som ligger under samme overavdeling. Planlegger kan ved å klikke på en ansatt i Avdelingen velge hvilken avdeling det skal planlegges i. (kun en i gangen) Merk! 

Alt. 2 -  Planlegg for ansatte og alle avdelinger i samme vaktplan bildetamigo vil nå hente opp alle ansatte i de avdelingene man er Planlegger i og i samme vaktplanbilde. Vær oppmerksom på at medarbeidere som har roller i flere avdelinger da bare dukker opp 1 gang i vaktplanbildet. Vakten skal settes på rett avdeling for vedkommende dersom det er en annen underavdeling enn den Planlegger står i under Planlegging.


Merk! Den avdeling man står i når man velger Alt. 2 - Planlegg avdelinger i vaktplan, vil automatisk være DEN avdelingen vakt-tidene legges i. Skal man planlegge vedkommende i en annen av de tilhørende underavdelingene høyreklikker man med musen i kommentar feltet og velger rett avdeling (se bildet). I Legg vaktplan bildet fremkommer det nå tydelig hvilken avd. vedkommende skal ha vakten.Felles ukemal for alle avdelinger

Ved buke av alternativ 2 kan man også, dersom det er hensiktsmessig, opprette en ukemal "felles" for alle underavdelinger. Ukemalene kan deretter rulles ut som vanlig ref. Rull ut Ukemaler/Turnus.


Merk! Alle underavdelingene må rulles ut fra samme uke, og bør ha like lange rullerende turnuser