Har du rullerende vaktuker (turnus), som gjentar seg regelmessig hver 2.,3.,4. ... uke kan man med fordel opprette ukemaler i tamigo.


Gå til meny Vaktplan -> Maler. Opprett så en komplett uke, gi uken et navn. Eks. "Uke 1 mal" ... og deretter klikk på "Lagre mal".

Opprett så en ny uke og lagre den med "Uke 2 mal".. o.s.v. til hele turnusen er opprettet som ukemaler.
Når du så arbeider med vaktplaner i meny Legg vaktplan, kan du så velge en av dine opprettede ukemaler. Klikk på "Hent mal/Lagre som mal". Velg så den ukemalen som skal benyttes i nedtrekksmenyen og til siste klikk på "Hent".

TIPS!   

1.) Opprett ukemalen samtidig som du legger vaktplan! - Du kan med fordel stå i meny Legg vaktplan og opprette en reell vaktuke som du så samtidig oppretter som en ukemal. Når uken er opprettet navngir du ukemalen og klikker "Lagre" som ukemal (se bildet).2.) Legg ut vaktuker/turnus over flere uker/mnd.  I venstremenyen RULL-UT UKEMALER, kan du fra en gitt uke og x-antall uker frem i tid, raskt rulle ut dine ukemaler i korrekt rekkefølge. Se egen rutinebeskrivelse. Rull ut ukemaler-turnus


3.) Vi har både en 2-ukers og 3-ukers rullende plan i en og samme avd.?

     I tilfeller der man i samme avd. har ulik antall (rullerende uker) uker, må man først finne ut hvor mange ukemaler som må opprettes for å opprette en komplett turnusplan.

     Stikkordet er minste felles multiplum.


     Minste felles multiplum for kombinasjonen en del ansatte rullerer 2. hver uke og en del ansatte ruller hver 3. dje uke = 6. Det vil si at man må opprette 6 ukemaler for at

     turnusplanen skal være komplett. (se matrise)