Opprett overliggende avdeling

I bransjer som hoteller og restauranter (med flere avd.), samt for virksomheter med flere butikker (kjeder), kan det være smart å opprette overliggende avdelinger.

 

En overliggende avdeling gis kun et beskrivende navn: Eks. Region Øst, Overliggende avd., Alle avd. .. eller lignende.

En overliggende avdeling, har ingen annen funksjon enn at den binder underliggende avdelinger sammen. Det er derfor heller ikke mulig å knytte ansatte til en overliggende avdeling.

 

Gå til meny ”Innstillinger” -> ”Butikker/Avd. Sett inn ønsket navn på den overliggende avdelingen og Lagre og lukk (se bildet). Avdeling er nå opprettet.NB! Du må oppdatere siden, før du går videre til neste steg. Klikk på Butikk/avd, en gang til. Eller klikk på F5 på tastaturet ditt. Koble til underliggende avdelinger

Velg nå en av avdelingene som skal være koblet til den overliggende avdelingen, i feltet  "Velg avdeling”. Når avdelingen er fremme, sett så avd. du opprettet som overliggende avdeling i feltet ”Overliggende avdeling” og lagre. Gjør det samme for alle avd. som skal være koblet til den overliggende avdelingen (se bildet).   
Hvilke funksjoner kan knyttes til over- og underliggende avd.?


  • I Legg vaktplan kan du velge å ha fremme og samtidig legge vaktplaner i alle avd. knyttet til deg som Planlegger og en Overliggende avd.
  • Knytte all omsetning (budsjettert og faktisk) til overliggende avdeling. Ref. Lønnsprosentrapporten og Budsjett.
  • Som Regions- eller Distriktansvarlig få tilgang til dine enheter/avdelinger.