Hvordan kan du raskt flytte en vakt fra en ansatt i vaktplanen til en annen?


Når du står i menyen "Legg vaktplan" kan du klikke på en vakt og dra denne til en annen ansatt. Stå helt til høyre i vakten du skal flytte, klikk i det skraverte feltet som dukker opp. Hold venstre museknapp inne og dra vakten til ønsket plassering. (Se bildet). Husk å lagre vaktplanen din etter endring.