Meny: Generelle innstillinger -> Innstillinger ->Touch 


Standard innstiling i Touch, er at ansatte benytter passord ved Sjekk inn/ut (det passordet man har valgt for generell innlogging).


Man kan også som ansatt, benytte en egendefinert PIN kode for å sjekke inn/Ut av tamigo. 


Ønsker man benytte kombinasjonene PIN kode og Passord, må man som Administrator velge dette. Gå til "Generelle innstillinger" ->"Innstillinger" ->"Touch"
Når man har gjort dette valget, vil ansatte kunne opprette en egendefinert PIN kode som kan benyttes i stedet for passord.


a.) Ansatt må logge på som vanlig med sitt passord første gang etter at innstilling er endret (til bruk av PIN)). 

b.) Deretter popper følgende meny opp. Ønsket PIN kode tastes inn 2 ganger og deretter trykker man på Lagre (Save).c.) Den ansatte kommer så til bildet for ordinær inn/ut sjekking av arbeidstidtid. - velger Sjekk Inn eller Sjekk Ut


d.) PIN kode er da aktivert for den ansatte og kan benyttes ved senere Inn/Ut sjekking uten å gå via passord.Glemt PIN kode/Skift PIN Kode


Dersom den ansatte etter 5 forsøk har valgt feil PIN kode, vil den ansatte få tips å å logge inn med Passordet sitt


Merk! Ved det 10.de forsøket med feil PIN eller Passord vil kontoen til den ansatte bli sperret. Administrator/Planlegger må kontaktes. Inne på Web-sidene i meny Ansatte, vil det nå være en synlig en Hengelås knyttet til den ansatte som må klikkes på for å kunne gjenåpne. For at den ansatte skal kunne opprette et nytt passord, følge denne veiledningen.
Re-aktivering av bruker (ny aktiveringsmail)


Den ansatte kan når som helst endre sin PIN kode. Dette valget kan gjøres i det man skal logge inn med med PIN kode (Se bildet)