Opplever du at en bruker/ansatt du har aktivert, ikke har mottatt aktiverings-mailen, vil det normalt skyldes 2 forhold.


1.) Mailadressen du har registrert er ikke korrekt

sning: Ta først vekk haken for aktivert og lagre. Deretter registrerer du mailadressen på ny og lagrer. Når ny mailadresse er reg. setter du på ny hake i Aktivert og lagrer. tamigo vil nå forsøke å sende ny aktiveringsmail til bruker.2.) Sikkerhetsinnstilligner i vedkommendes mailboks oppfatter mailen som søppelpost.

Løsning: Be vedkommende sjekke mappen for søppelpost i mailboksen sin. Finnes den ikke der og registrert mailadresse er registrert korrekt, ta vekk haken på aktivert og lagre, deretter setter du haken på igjen og lagrer. tamigo vil således umiddelbart forsøke å sende aktiveringsmail på ny. Be vedkommende se etter om det har kommet mail fra tamigoFungerer ingen av løsningene, ta kontakt med oss her på Kunde-senteret, så oppretter vi et midlertidig passord for vedkommende. Merk at det er KUN en med rolle Planlegger eller Administrator som kan be om dette. Brukerens navn/mailadr. må følge med i henvendelsen til oss.