Hva gjør du når du ønsker å fjerne/slette en bruker fra tamigo og eller senere ønsker å hente tilbake en slettet ansatte?


Merk! Denne artikkelen har 3 avsnitt


1. Slette ansatt manuelt

Du sletter en bruker/ansatt manuelt ved å stå i menyen "Ansatte" -> "Ansatte" og klikker på krysset helt til høyre.


OBS! Ikke fjern mailadresse, når du de-aktiverer dersom det er mulig at vedkommende skal gjenopprettes på et senere tidspunkt.
NB! Vær oppmerksom på at tamigo vil varsle, dersom det er vakter på vedkommende fremover i tid. I varselet blir du gitt 3 valg til handling, for de vaktene som ligger frem i tid. Gjør ditt valg FØR du fullfører slettingen.


2. Slette ansatt automatisk
I mange tilfeller er det relevant å ha den ansatte liggende tilgjengelig for deg i X antall dager etter sluttdato. I tilfelle spm. knyttet til timer/lønn o.s.v.
I tamigo kan du ved å klikke på en ansatts navn (meny Ansatte -> Ansatte) sette en sluttdato. Vedkommende vil fra sluttdato bli markert mørke grå i Vaktplan/Timeliste slik at det ikke (kan) legges flere vakter på vedkommende (hake for Aktivert skal også fjernes, slik at vedkommende ikke lenger har tilgang til tamigo)Som Administrator kan man så under Oppsett generelt -> Innstillinger -> Sikkerhet & GDPR, huke av for at tamigo automatisk sletter den ansatte

og dertil sette at det skal skje X antall dager etter satt sluttdato. 3. Gjenopprette slettede (de-aktiverte).

Når du står i menyen "Ansatte" -> "Ansatte", kan du søke etter ansatte både de som er de-aktiverte, ikke har roller i noen avd. eller også tidligere er slettet.

Klikk på "trakten" ved siden av søkefeltet oppe i venstre hjørne. Skriv inn deler av/hele navnet, velg "Alle roller", "Alle Avdelinger" og sett hake for "Vis også slettede medarbeidere".

OBS! "Alle roller" vil kun være en mulighet om du er Administrator, og rollen til medarbeideren har blitt fjernet samtidig med sletting.tamigo vil nå vise alle brukere aktive/slettede som treffer ditt søk. Står det "Gjenopprett" på den ansatte du ønsker å få tilbake i tamigo, klikker du på feltet "Gjenopprett"
(se bildet). Den ansatte vil da bli lagt tilbake med alle data og i den butikk/avd. (rolle) brukeren var knyttet til.


NB! Den ansatte får ikke tilgang til tamigo før han/hun blir aktivert. 


 


Merk! Når en ansatt de-aktiveres settes det også sluttdato på den ansatte. Du må derfor også passe på å slette denne sluttdatoen, dersom det igjen skal være mulig å legge vakter på vedkommende. Relaterte: - Aktivering av bruker/bruker

                 - Roller og tildeling av roller

                 - Legg til ny bruker/ansatt