Meny "Ansatte" -> "Ansatte"

Det er (i utgangspunktet) 3 ulike roller (nivåer) i tamigo.
- Medarbeider
- Planlegger (Utvidet tilgang til def. Butikker/Avd. + Vaktlister, Timelister, Fravær-adm.)
- Administrator (Full tilgang inkl. Innstillinger, økonomi + alle Butikker/Avd. )

Merk! Ansatte og Planleggere kan tildeles rolle i en eller flere Butikker/Avd.

For å tildele en Medarbeider/Planlegger ny rolle, klikk på Roller (se bilde 1, sett hake for ny(e) rolle(r) og Lagre og lukk (bilde 2).

Merk! For å vises i vaktlisten må den ansatte være huket av som Medarbeider i den/de Butikk/Avd. vedkommende skal kunne jobbe i.

Bilde 1 Klikk på RolleikonetBilde 2 Marker ved å sette hake i de roller/butikker den ansatte skal ha


Ansatt med roller i flere butikker/avd.

Når en ansatt er markert i flere enn en butikk/avd, vil man finne den ansatte i vaktlisten på samtlige butikker/avd, den ansatte kan jobbe.
For en Planlegger er det enkelt å se i menyen "Legg vaktplan" om den ansatte (som er delt mellom flere avd.) er satt på vakt i den/de andre butikker/avd, ved at vedkommende
markeres med en dypere "grå" bakgrunnsfarge, den/de dager hun/han er satt på vakt et annet sted.


Hold musen over det markerte feltet for å se når og hvor vedkommende jobber. (se bildet under)
Relaterte:- Aktivering av bruker/bruker

               - Fjerne/Slette en bruker/ansatt

               - Roller og tildeling av roller

               - Legg til ny bruker/ansatt